Protocollen/Regels

Protocol bij echtscheiding

U kunt hier klikken voor het protocol/handreiking bij echtscheiding.

Wet op de privacy/AVG

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens, dit volgens de AVG en de nieuwe regels rondom de privacy.

Meer informatie hierover treft u aan in deze brief.

Het formulier dat wij door ouders laten invullen bij de start van het schooljaar, vindt u hier.

Overblijfregeling en de kosten

Hier vindt u meer informatie omtrent het overblijven op de Wissel.

De kosten voor het overblijven van de boven- en middenbouwleerlingen is voor 2018-2019 euro 75 op jaarbasis en voor de onderbouw euro 60 op jaarbasis. 

ICT verkort protocol

U kunt hier klikken voor ons ICT verkort Protocol.

Protocol uitplaatsing

Protocol uitplaatsing. Hier vindt u het volledige protocol.

Protocol schorsing en verwijdering

U kunt hier klikken voor het protocol schorsing en verwijdering

Protocol Fysiek geweld in en om school

Protocol Fysiek geweld in en om de school. U kunt hier klikken voor het volledige protocol.