Logopedie op De Wissel

De Wissel heeft als school een logopedist in dienst die zorg draagt voor logopedie in de onderbouw. Zij onderzoekt kinderen bij wie daartoe aanleiding bestaat en adviseert of specifieke hulp nodig is. Zij voert groepstaalactiviteiten uit in samenwerking met de leerkrachten van de observatiegroepen. Ook observeert zij de leerlingen in de onderbouwgroepen tijdens mondelinge taalmomenten.

 

Zij kan de leerkracht begeleiden op het gebied van taal- en spraakontwikkeling van leerlingen in de groep. Daarnaast behandelt ze kinderen met problemen in de mondelinge taal (taalbegrip, woordenschat, zinsbouw, verhaalbouw, spraak, auditieve vaardigheden, stem, mondgedrag en vloeiendheid). Behandeling gebeurt in overleg en in samenwerking met leerkrachten en ouders. De hoeveelheid te behandelen kinderen is afhankelijk van de ruimte die de logopedist heeft. 

 

Om aan de grote vraag aan logopedische behandelingen te voldoen, werken wij  samen met logopediepraktijk Spraakwater. Zij hebben een praktijkruimte in de school. Als er sprake is van een onderwijsbelemmering en wij als school denken dat logopedie hieraan een goede bijdrage kan leveren, adviseren wij ouders om zich aan te melden bij Spraakwater. Behandeling loopt dan via de zorgverzekering van ouders. Als er sprake is van een onderwijsbelemmering zijn de behandelingen altijd onder schooltijd. Er is nauw contact tussen leerkrachten en logopedist. Terugkoppeling aan ouders over de vorderingen gaan via de logopedist.