Buitengewoon verlof

Formulier aanvragen verlof buiten de schoolvakanties

Buiten de schoolvakanties om is het niet mogelijk verlof aan te vragen voor vakantie. Er is hier één uitzondering op en dat is als men door de specifieke aard van het beroep van de ouders alleen buiten de schoolvakantie op vakantie kan gaan. Hierbij moet u denken aan een beroep in het toerisme of in de agrarische sector waarin de piek in de zomermaanden ligt. Aan deze aanvraag zijn verschillende voorwaarden verbonden. Dat betekent dat een aanvraag niet automatisch wordt goedgekeurd. Hierover beslist de directeur van de school zonodig in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

Daarnaast kan er extra verlof worden aangevraagd wegens "gewichtige omstandigheden". Hierbij moet u denken aan een huwelijk, het vieren van een jubileum of in geval van overlijden van bloedverwanten. Ook deze aanvragen moeten aan de gestelde voorwaarden voldoen en de beslissing wordt genomen door de directeur van de school.

 

Het formulier dat u voor het aanvragen van vrijstelling van geregeld schoolbezoek moet invullen, kunt u hier downloaden.

Wanneer is er sprake van gewichtige omstandigheden, download dit overzicht hier.

Het formulier dat door de werkgever moet worden ingevuld, kunt u hier downloaden.