Schooltijden

De Wissel heeft de volgende schooltijden:
  • Onderbouw                                                                                                                                                                                                                            maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-15.00 uur                                                                                                              woensdag: 8.30-12.30 uur  en vrijdag: 8.30-12.15 uur
  • Middenbouw en bovenbouw
    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30-15.00 uur                                                                                          woensdag: 8.30-12.30 uur
 De leerlingen kunnen tussen de middag overblijven. De kinderen eten in hun eigen lokaal een boterham, onder toezicht van hun leerkracht. Daarna mag iedereen buitenspelen. Op het plein is altijd toezicht van teamleden. Bij slecht weer blijven we binnen en kunnen de kinderen spelletjes doen. De kosten bedragen € 0,50 per dag. Een tegemoetkoming in de kosten kan aangevraagd worden via de U-pas of bij de Stichting Leergeld.
 
Op tijd beginnen
Om 8.30 uur gaan de deuren van de school open, de kinderen komen zelf naar binnen. Om 8.45 uur starten de lessen.
De ouders van de observatiegroepen gaan met hun kind mee naar binnen. De andere ouders begeleiden hun kind tot de schooldeur.
's Middags wachten alle ouders op het schoolplein totdat de lessen zijn afgelopen.