MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
 
MR-leden
  • namens de ouders: Martijn Kunnen en Bianca Goemans
  • namens het team: Malou van den Brink en Bea Haagen
 
De MR is op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse? Stuur een mailtje naar: mr.dewissel@gewoonspeciaal.com
 
Notulen
De vergaderingen en de notulen van de MR zijn openbaar.
  • Notulen <datum> [+link]