MR

Medezeggenschap
Scholen zijn wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin zitten ouders en teamleden. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en teamleden. Over sommige onderwerpen mag de MR een advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen.
 
MR-leden
  • namens de ouders: Annelies Kroon en Ilse Ponsen 
  • namens het team: Ingrid Moleman en Bea Haagen
 
Heeft u vragen? Stuur een mailtje naar: mr.dewissel@gewoonspeciaal.com
 
Notulen
De vergaderingen en de notulen van de MR zijn openbaar.
  • Notulen <datum> [+link]