Nieuwsbrieven

Tussentijdse informatie

In het schooljaar 2018-2019 verschijnt de nieuwsbrief vier keer per jaar. Daarnaast informeren wij u over belangrijke zaken als dat nodig is. Dit schooljaar verschijnt de nieuwsbrief op: 12 oktober, 14 december, 12 april en 5 juli.