Links

Gewoon Speciaal:

www.gewoonspeciaal.com
Informatie over het bestuur van de Stichting Gewoon Speciaal waar SBO De Wissel onderdeel van uitmaakt

www.sbo-dekristal.nl
Informatie van SBO De Kristal in Maarssen, onderdeel van de Stichting Gewoon Speciaal

www.destuifheuvel.nl

Informatie van SBO De Stuifheuvel in Zeist, onderdeel van de Stichting Gewoon Speciaal

www.hetanker-wijk.nl/

Informatie van SBO De Driehoek in Wijk bij Duurstede, onderdeel van de Stichting Gewoon Speciaal

www.kans-inonderwijs.nl
Informatie over het expertisecentrum GewoonSpeciaal

Voor ouders:

www.ouders.net
Voor ouders, medezeggenschapsraden (MR) en ouderverenigingen (OV) in het christelijk onderwijs
www.balansdigitaal.nl
Voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/themas/onderwijs

Informatie van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

www.onderwijsinspectie.nl

Informatie van de onderwijsinspectie

www.scholenopdekaart.nl
Informatie over alle basisscholen in de gemeente Houten
www.houten.nl
Informatie van de gemeente Houten
www.u-pas.nl
Informatie over de u-pas waarmee inwoners van Utrecht, Houten en Maarssen korting kunnen krijgen

www.leergeld.nl/houten

Ook kinderen uit gezinnen met een smalle beurs moeten volwaardig kunnen meedoen aan activiteiten binnen en buiten de school.

www.jeugdfondssportencultuur.nl

Informatie over een tegemoetkoming in de kosten voor het sporten van uw kind en voor deelname op cultureel gebied.

Voor kinderen:

www.kennisnet.nl
Voor kinderen en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs

www.schooltv.nl
Website over de verschillende programma's van SchoolTV zoals Huisje Boompje Beestje, Nieuws uit de Natuur, Koekeloere

www.rekenweb.nl
Veel leuke spelletjes voor het oefenen van rekenen