Vreedzame School

Wat is De Vreedzame School?

Uitreiking diplomas mediatoren

 

 

 

   IMG_3607

Op de Wissel werken wij met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma dat er naar streeft om de school een veilige plek te laten zijn door een verandering en bewustwording in de cultuur te realiseren. Uitgangspunt hierbij is dat de school een gemeenschap wordt waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij neemt De Vreedzame School conflicthantering als uitgangspunt.

Meer informatie over de vreedzame school vindt u op:

https://www.devreedzameschool.nl

https://www.schoolenveiligheid.nl 

Klik hier voor een informatief filmpje. 

Met dit programma leren kinderen en leerkrachten hoe je beter met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma is gericht op een verandering van het school- en klassenklimaat waarin samenwerking en verantwoordelijkheid van leerlingen zelf centraal staat.
De Vreedzame School is een programma voor de gehele basisschool.
Elk schooljaar wordt de kinderen een breed scala aan activiteiten aangeboden door middel van thema's.

In de groepen wordt gewerkt aan de volgende thema's:
* onze klas
* conflicten
* communicatie
* gevoelens
* mediatie
* anders en toch samen